Regolith – ریگولیت

Regolith – ریگولیت

نویسنده و کارگردان : صالحه مرتضی نیا

اصلاح رنگ و نور : حسام رحمانی

صدابرداری : سامان شهامت ، جابر انصاریان

طراحی و ترکیب صدا : سامان شهامت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *